Win 20 schitterende boeken over wereldberoemde architecten in de BrandNewFresh prijsvraag.

Zoals jullie hebben gezien, adverteert de Volkskrant tegenwoordig op BrandNewFresh.com met een heel mooie aanbieding: Als je nu voor 6 maanden lid wordt voor € 16,50 per maand van de Volkskrant krijg je een serie prachtige Taschen-boeken over twintig wereldberoemde architecten t.w.v. € 99,- cadeau. Op zich al een prachtige aanbieding natuurlijk!

Maar het wordt nog mooier: BrandNewFresh.com en de Volkskrant organiseren samen een prijsvraag waarbij je de gehele boekenserie kunt winnen! Stuur ons uiterlijk 14 november a.s. het antwoord op de volgende vraag: Wie van de twintig architecten uit de reeks won in 1995 de prestigieuze Pritzker Architectuur prijs? Uit de goede inzendingen zal de winnaar getrokken worden. Het antwoord kun je vinden op de speciale actie pagina van de Volkskrant en vervolgens e-mailen naar  VKprijsvraag@brandnewfresh.nl. De winnaar komt 15 november op de website te staan.

Klik op de onderstaande link om de algemene voorwaarden te bekijken die gelden voor wedstrijden via BrandNewFresh.com

Algemene spelvoorwaarden:
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden die via de site van BrandNewFresh.com (Schiekade 189-407   3013 BR Rotterdam) worden gehouden. Door deelname hieraan gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 • Over de uitslag van wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de BrandNewFresh.com die direct betrokken zijn bij de uitvoering van deze actie.
 • Op de website van BrandNewFresh.com zal per wedstrijd vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 • Indien er voor bepaalde wedstrijden specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.
 • Iedere deelnemer kan maar één keer deelnemen en een deelnemer komt echter slechts in aanmerking voor maximaal één prijs (indien er prijzen aan de wedstrijd gekoppeld zijn).
 • Deelnemers aan de actie moeten in bezit zijn van een geldig e-mailadres. Vermeld bij uw inzending altijd uw naam, e-mailadres en woonplaats.
 • Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. De BrandNewFresh.com mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren en in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de wedstrijd ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De BrandNewFresh.com mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
 • Voor alle digitale wedstrijden geldt dat de BrandNewFresh.com voor deelname hieraan geen kosten in rekening zal brengen.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • De winnaars zullen worden aangewezen door een (of meer) onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per wedstrijd een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de wedstrijd anders wordt vermeld. Per wedstrijd zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
 • De winnaars zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De meeste prijzen worden beschikbaar gesteld door derden indien een leverancier van prijzen zich niet houdt aan de afspraken tot het werkelijk leveren van prijzen dan is BrandNewFresh.com daar niet aansprakelijk voor en kan BrandNewFresh.com niet worden gedwongen om de prijzen als nog uit te keren. BrandNewFresh.com zal er natuurlijk wel alles aan doen om leveranciers zich te laten houden aan gemaakte afspraken.
 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van BrandNewFresh.com tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
 • De BrandNewFresh.com kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de BrandNewFresh.com of derden.
 • De BrandNewFresh.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd.
 • Daarnaast is de BrandNewFresh.com niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 • De BrandNewFresh.com behoudt zich het recht voor de wedstrijd vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de BrandNewFresh.com worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wedstrijden of deze algemene voorwaarden kunnen gemaild worden naar de BrandNewFresh.com mailadres: wedstrijd@brandnewfresh.nl.

Share on:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.